KLIMAT WEWNĘTRZNY > JAKOŚĆ POWIETRZA > WENTYLACJA > REKUPERACJA

Klimat wewnętrzny

Uzyskanie właściwego klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach, w których przebywa człowiek jest obok komfortu użytkowania podstawowym zadaniem budownictwa. Wpływa bowiem na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka.Na klimat wewnętrzny składają się takie czynniki jak: komfort cieplny, jakość powietrza, poziom hałasu, oświetlenie i barwy.

Jakość powietrza wewnętrznego

Jakość powietrza w pomieszczeniach chociaż najsłabiej odczuwalna przez człowieka i przez to często niedoceniana jest bardzo istotnym składnikiem klimatu wewnętrznego. To czym oddychamy wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie.Choć powietrze zewnętrzne szczególnie w miastach trudno jest uznać za czyste to i tak stężenie zanieczyszczeń jest w nim przeważnie kilkukrotnie mniejsze niż w budynkach. Dlatego też przyjęło się nazywać go powietrzem świeżym.Źródłem zanieczyszczenia powietrza w budynku jest sam człowiek, który wydziela dwutlenek węgla i wilgoć ale także materiały budowlane i wyposażenie wnętrz emitujące zanieczyszczenia chemiczne. Narażeni możemy być też na kurz, pyłki roślin, zarodniki grzybów i pleśni. Codzienne czynności domowe – pranie, gotowanie, kąpiele są źródłem dużej ilości wilgoci w postaci pary wodnej. Wszystkie te zanieczyszczenia trzeba usuwać z uwagi na ludzi w nim przebywających ale również dla prawidłowej eksploatacji budynku zapobiegając jego zawilgoceniu, zagrzybieniu i destrukcji. Sposobem oczyszczania powietrza w pomieszczeniach jest wentylacja.

Wentylacja

Wentylacja to oczyszczanie powietrza wewnętrznego przy pomocy powietrza zewnętrznego.Podstawowe rodzaje wentylacji: wentylacja grawitacyjna, wentylacja hybrydowa. wentylacja mechaniczna.

Wentylacja grawitacyjna

Działanie wentylacji uzyskane jest w wyniku ciśnienia grawitacyjnego wywołanego różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do jej działania konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego przez nawiewniki okienne lub ścienne (dawniej napływ powietrza realizowany był przez nieszczelności stolarki okiennej). Zużyte powietrze usuwane jest przez piony wentylacyjne które muszą spełniać określone warunki. Działanie wentylacji i ilość wymiany powietrza uzależniona jest od czynników atmosferycznych (temperatury zewnętrznej, wiatru). Największa wymiana powietrza następuje przy najniższych temperaturach na zewnętrz. Przy wyrównaniu temperatur pomiędzy temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną wentylacja grawitacyjna przestaje działać. Istotne jest w tedy wietrzenie po przez otwieranie okien.

Zalety:

– niższe koszty inwestycyjne;
– brak konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych urządzeń np. wymiany filtrów;

Wady:

– brak możliwości regulacji i kontroli ilości powietrza wentylacyjnego;
– duży wpływ warunków atmosferycznych na działanie wentylacji;
– brak możliwości zastosowania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego;
– możliwość powstawania dyskomfortu z uwagi na napływ do pomieszczeń powietrza o temperaturze zewnętrznej;
– brak możliwości zastosowania oczyszczania (filtracji) powietrza zewnętrznego napływającego do pomieszczeń;

 

Wentylacja hybrydowa

Wentylacją hybrydową określa się rozwiązania w których wentylacja grawitacyjna wspomagana jest przez nasady kominowe wyposażone dodatkowo w wentylator. W stosunku do wentylacji grawitacyjnej różni się skuteczniejszą wymianą powietrza w pomieszczeniach. Nie daje możliwości uzdatniania powietrza i odzysku ciepła.

 Wentylacja mechaniczna

W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatorów lub central wentylacyjnych. Istnieje wiele odmian wentylacji w zależności od sposobu wymiany powietrza i realizowanych funkcji. Wentylacja mechaniczna stwarza możliwość kontrolowanej wymiany powietrza w pomieszczeniach, uzdatniania powietrza oraz odzysku ciepła z zużytego powietrza.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła /rekuperacja/

Jest najskuteczniejszym sposobem wymiany powietrza w pomieszczeniach zmniejszając przy tym straty ciepła na wentylację. Urządzeniem realizującym jest centralka wentylacyjna wyposażona w wymiennik do odzysku ciepła (rekuperator).

Zalety:

– ciągła wymiana powietrza z określoną wielkością wymienianego powietrza z możliwością jej regulacji;
– filtracja powietrza zewnętrznego z zanieczyszczeń lotnych;
– możliwość zastosowania dodatkowych urządzeń poprawiających jakość powietrza jak jonizator..
– odzysk ciepła z powietrza wywiewanego ze sprawnością sięgającą 95% (niższe koszty ogrzewania);
– brak konieczności wietrzenia po przez otwieranie okien (brak przeciągów, komarów, much, ochrona przed ewentualnym hałasem zewnętrznym);

Wady:

– przeważnie wyższe koszty inwestycyjne;
– konieczność prowadzenia czynności konserwacyjnych centrali wentylacyjnej głównie regularnego czyszczenia lub wymiany filtrów;

Rekuperacja

Pojęcie rekuperacji oznacza odzyskiwanie energii termicznej (ciepła) z gazów wylotowych odpadowych i spalin w celu dalszego jej wykorzystania. Pojęciem rekuperacji zwykło się też określać systemy wentylacji mechanicznej dla domu w których następuje odzysk ciepła ze zużytego powietrza wywiewanego w celu podgrzania powietrza świeżego.